Nr. 1, JANVĀRIS 2023

NUMURA INTERVIJA

VID lēmumu publiskošana ietekmē uzņēmuma reputāciju. Saruna ar DAINI VODOLAGINU, BDO Latvia vecāko nodokļu projektu vadītāju

JURISTA PADOMS

Padomes direktīva (ES) 2021/514 (DAC7) un tās īstenošana Latvijā. MADLENA DROZDOVA, nodokļu konsultante, Zvērinātu advokātu birojs Ellex Kļaviņš

Kā pārbaudīt potenciālo sadarbības partneri Latvijā vai ārvalstīs. JURIJS ŅIKUĻCOVS, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs

Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšana. NADEŽDA KOROBČENKO, SIA EK SISTĒMAS juriste, Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija Mājoklis biedre

DATU AIZSARDZĪBA

Datu aizsardzībā svarīgs ir līdzsvars un nolūks. Biedrības Sabiedrības par atklātību – Delna rīkotajā ekspertu diskusijā JEKATERINAS MACUKAS, Datu valsts inspekcijas (DVI) direktores, skaidrojumu pierakstīja Inese Helmane

DARBA TIESĪBAS

Jautājumi, ko pavaicāt juristam. GITA OŠKĀJA, zvērināta advokāte

IEPIRKUMI

EST spriedumi publisko iepirkumu lietās. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Aktuāli strīdi darba tiesiskajās attiecībās. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

 
ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT E-ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU

ABONĒT E-JURISTA KOMPLEKTU

ABONĒT ZELTA KOMPLEKTU

ABONĒT E-ZELTA KOMPLEKTU