Nr.1, JANVĀRIS 2021

NUMURA INTERVIJA

Nodokļu jomā šis būs pārejas gads. Saruna ar SANDIJU NOVICKU, zvērinātu advokātu biroja COBALT partneri, zvērinātu advokāti

JURISTA PADOMS

Piespiedu vakcinācija – vai tā var kļūt par realitāti? SARMIS SPILBERGS, zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš asociētais partneris, zvērināts advokāts; IVETA CEPLE, zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte; DĀRTA ŪDRE, zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš juriste

Kādas priekšrocības videokonferencei ir tiesvedības procesā? INESE ĻAHOVIČA, Rīgas šķīrējtiesas prezidija locekle, šķīrējtiesnese

DARBA TIESĪBAS

Rosina paplašināt koplīgumu nosacījumus. Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības atziņas rīkotajā konferencē “Attīstot nozaru koplīgumu pārrunas”

Uzteikums pārbaudes laikā un procesuālā termiņa nokavējuma sekas. IVETA ZELČA, Mg. iur., zvērināta advokāte

KOMERCDARBĪBA

Pretkorupcijas kontroles sistēmas loma uzņēmumā. Ieskats Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu rīkotajā konferencē “4K”

TIESU PRAKSE

Tiesības veikt priekšnodokļa korekciju par zaudētajiem parādiem. Sagatavots pēc LR Senāta sprieduma lietā SKA-122/2020

Noilguma piemērošana darba samaksas jautājumos. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts, par LR Senāta spriedumu lietā SKC-12/2020

JURIDISKIE JAUNUMI

  • Jauns akciju opciju regulējums
  • Aktuāli grozījumi Darba likumā
  • Ekonomisko lietu tiesa darbu sāks 31. martā
  • Līdz 30. janvārim var saņemt līdzfinansētu mediāciju civillietās

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

PIRKT E-ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU