NR. 1, JANVĀRIS 2018

NUMURA INTERVIJA

Personas datu sardzē. Saruna ar IVO KRIEVU, zvērinātu advokātu, Eiropas personas datu aizsardzības speciālistu (CIPP/E), Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes locekli

JURISTA PADOMS

Uzņēmumu grupas grāmatveži ir NILLTEN  likuma subjekti. UNA PETRAUSKA, zvērināta advokāte, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja

Jaunas prasības naudas atmazgāšanas apkarošanā

Uzņēmuma pārejas tiesiskie aspekti. MAIJA KESTERE, zvērināta advokāte, PwC Legal

Kā aizstāvēt  savas tiesības Satversmes tiesā? IKARA KUBLIŅA ieskats profesionālajā konferencē “Juridiskie aspekti biznesā

Kam ir tiesības un kā iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā

IEPIRKUMI

Par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu. Iepirkumu uzraudzības biroja informācija

TIESU PRAKSE

Par tiesībām atskaitīt izdevumus no fiziskās personas saimnieciskās darbības ienākumiem. ARTŪRS ŠEVČUKS, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal  jurists

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2017. gadā. 7. turpinājums. Sākumu sk. 2017. gada jūlija – decembra numuros. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

JURIDISKĀS ZIŅAS

Noteiktas jaunas ES līgumcenu robežvērtības

Veidos Fizisko personu reģistru

Starpvalstu strīdos varēs vērsties Starptautiskajā tiesā

2017. GADA RAKSTU RĀDĪTĀJS