Nr. 1, JANVĀRIS, 2016

Iznācis žurnāla 2016. gada JANVĀRA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Aicinājums sēsties pie sarunu galda. Saruna ar KASPARU RĀCENĀJU, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) juristu, konsultantu darba tiesisko attiecību jautājumos, un NATAĻJU MICKEVIČU, LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperti

JURISTA PADOMS

Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju VID. LAURA VILKA, KPMG Zvērinātu advokātu biroja zvērināta advokāte

No uzņēmuma vadītāja par īpašnieku: svarīgi aspekti veicot MBO. GINTS PUCENS, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal zvērināts advokāts

Fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšana, nepiemērojot saistību dzēšanas procedūru. OLAVS CERS, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja O.Cers un J.Jurkāns partneris

Publisko dokumentu legalizācija sakaros ar ārvalstīm. BAIBA RUDEVSKA, Dr.iur., zvērinātu advokātu biroja VARUL vecākā juriste, padomniece

Kas jāņem vērā ziedotājiem. ALEKSANDRS ĻEŠČINSKIS, zvērinātu advokātu biroja COBALT jurists

Izmaiņas rūpnieciskā īpašuma aizsardzībā. IEVA ANDERSONE, zvērināta advokāte, ZAB SORAINEN Latvijas biroja komunikāciju, mediju un tehnoloģiju sektora grupas vadītāja, LINDA RENESLĀCE, ZAB SORAINEN juriste

Iepirkumos ieviesīs būvkomersantu klasifikācijas sistēmu. ANDRIS DIMANTS, zvērinātu advokātu biroja COBALT jurista palīgs

ATBILD JURISTS

Uzņēmumam radīto zaudējumu segšana. Atbild GITA OŠKĀJA, zvērināta advokāte, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības Juridiskās daļas vadītāja

REIDERISMS

Uzņēmumu nelikumīgas pārņemšanas shēmas kļūst rafinētākas. IKARA KUBLIŅA, plz.lv redaktora, ieskats konferencē “Kā pasargāt savu uzņēmumu un biznesu?”

TIESU PRAKSE

Izmeklēšanas tiesnesis neveic tiesas funkcijas. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2015. gada 24. novembra lēmums lietā Nr. SKK–389/2015

JURIDISKĀS ZIŅAS
  • Aktualizēta tiesu prakse publisko iepirkumu lietās
  • VID skaidro grāmatvedības uzskaiti zvērinātu advokātu birojā

 

ABONĒT ŽURNĀLU VARAT ŠEIT.