Nr. 1, JANVĀRIS, 2015

Iznācis žurnāla 2015. gada JANVĀRA numurs. Ieskats numura tematikā:

Numura intervija

Autoru darbi nav bezmaksas dāvanas. Saruna ar INGRĪDU KARIŅU – BĒRZIŅU, zvērinātu advokāti, zvērinātu advokātu biroja Raidla, Lejiņš & Norcous partneri

Jurista padoms

Risku vadība, korporatīvā krāpšana un korupcija privātajā sektorā. ILZE ZNOTIŅA, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal partnere, zvērināta advokāte

Sarunu procedūras iepirkuma metodes piemērošanas specifiskie nosacījumi. KRISTĪNE ZUBKĀNE, juriste, M.G. tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās

Datorprogrammu izmantošana komercdarbībā. INGRĪDA VEIKŠA, Dr. iur., biznesa augstskolas Turība asociētā profesore, Juridiskās fakultātes dekāne, BSA | The Software Alliance  pilnvarotā pārstāve Latvijā

Nomas līgums: ko nevajadzētu aizmirst. KARĪNA OZERSKAMg. iur., praktizējoša juriste

 Atbild jurists

Skaidrojumi par darba tiesisko attiecību jautājumiem. Atbildes sagatavojusi GITA OŠKĀJA, zvērinātu advokātu biroja A.Kazačkovs un partneri zvērināta advokāte

Uzņēmumu reģistrs

Atbildes uz jautājumiem par dalībnieku reģistra nodalījumu. INDRA AUŽELE, Mg.iur., Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja

Aktuāli  

Līdz 1. martam atliek Maksātnespējas likuma izmaiņas, veiks grozījumus Civilprocesa likumā

Tiesu prakse

Būtiskākie nolēmumi, risinot darba strīdus. KASPARS RĀCENĀJS, jurists, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos