Nr.1, JŪNIJS, 2013

Ieskats pirmā numura tematikā.

 

Numura intervija

Nodokļu strīdu risināšanai reizēm nepieciešami sarežģīti juridiski mehānismi. Jānis Taukačs, zvērinātu advokātu biroja Sorainen partneris, zvērināts advokāts

VID viedoklis

Pieaug kontrole, pieaug arī nodokļu strīdi. Inga Brutāne, Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes direktore

Numura temats

VID kontroles rezultātā pieņemtā administratīvā akta apstrīdēšana un pārsūdzēšana. Iveta Zelča, zvērināta advokāte, Mg. iur.

Tiesu prakse

Tiesu atziņas nodokļu lietās

Jurista padoms

VID tiesības, veicot pārbaudi uzņēmumā. Matīss Šķiņķis, advokātu biroja Borenius zvērināta advokāta palīgs

Ko nozīmē – rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam? Jānis Bogdasarovs, zvērinātu advokātu biroja Raidla Lejiņš & Norcous jurists

Riski, slēdzot aizdevuma līgumu starp uzņēmumu un uzņēmēju. Lilita Bertmane un Inga Vīnupe, juridiskā biroja LEG Jur juristes

Līgums kā notariāls akts – naudas izmešana vai gudra investīcija? Gatis Litvins, Notariāta institūta direktors

Ko ievērot, kārtojot personāla dokumentāciju. Līga Karlovska, Efumo HR valdes locekle