KONTAKTI

REDAKCIJAS e-pasts: redakcija@juridiskiepadomi.lv

Žurnāla galvenā redaktore VINETA VIZULE

IZDEVĒJS: Lietišķās informācijas dienests, SIA
Juridiskā un faktiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV-1058.

Izdevniecības tālrunis: 67606110
E-pasts: lid@lid.lv
E-veikals: www.lid.lv
Skype: lid.lv

IZDEVNIECĪBAS REKVIZĪTI:
Lietišķās informācijas dienests, SIA
LR UR Nr. 40003129738
PVN maks. kods LV 40003129738
Norēķinu konts:
AS “SEB BANKA”, kods: UNLALV2X, konts: LV45UNLA0001009467937;
AS “SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts: LV30HABA0551016892706

Reklāmas nodaļas tālrunis: 67606110,  e–pasts: reklama@lid.lv