Nr. 3, MARTS 2019

NUMURA INTERVIJA

Sankciju neievērošana var kaitēt biznesam. Saruna ar ELĪZU GRĪSLI, Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas eksperti.

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, kas stājās spēkā  2016. gada 1. martā, Ārlietu ministrija ir koordinējošā iestāde saziņā par sankciju noteikšanu, ieviešanu un izņēmumu piemērošanu Latvijā. Lasīt elektroniski

 KOMERCTIESĪBAS

Dividendes – par būtiskāko 2019. gadā. JEĻENA BĀRTULE, BDO Latvija nodokļu konsultante. Lasīt elektroniski

JURISTA PADOMS

Darbinieka uzteikums, kas pamatots ar tikumības un taisnprātības apsvērumiem. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte.Lasīt elektroniski

SIA dalībnieka un kapitāla daļu īpašnieka statusa nošķiršana. ZANE CAUNE,  zvērinātu advokātu biroja COBALT juriste. Lasīt elektroniski

Kam, kad un kā ir jāziņo par neparastu vai aizdomīgu darījumu? KRISTĪNE MARKUS, Mag. Iur., CAMS, darbības atbilstības speciāliste Commerzbank AG. Lasīt elektroniski

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Īpašuma un mantas vērtējumu ietekmējošie faktori. IKARS KUBLIŅŠ, portāla plz.lv redaktors. Lasīt elektroniski

TIESU PRAKSE

Kādā valūtā gaisa pārvadātājs drīkst norādīt pārvadājuma maksu? VIKTORIJA SOŅECA, LU Juridiskās fakultātes doktorante, Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāja. Lasīt elektroniski

2018. gada spriedumu motīvu daļas atziņas. Turpinājums. Sākumu sk. žurnāla 2019. gada februāra numurā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos. Lasīt elektroniski

*Pie katra raksta norādīta saite uz konkrēto rakstu E-žurnālā.

LASĪT VISU ŽURNĀLU ELEKTRONISKI VAR ŠEIT

ABONĒT ŽURNĀLU VAR ŠEIT