Nr. 2, FEBRUĀRIS 2019

NUMURA INTERVIJA

Komercvide atkarīga arī no efektīva tiesu darba. Saruna ar DAIGU VILSONI, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju

DATU AIZSARDZĪBA

Kad veicams novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību? Sagatavots pēc Datu valsts inspekcijas informācijas

JURISTA VIEDOKLIS

Vai tiesai jāieņem darba devēja loma? MĀRIS SIMULIS, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN jurists

UZŅĒMUMU REĢISTRS 

Izmaiņas kārtībā, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu. DZINTRA ŠVARCA, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte

AUTORTIESĪBAS

Vai pārtikas produkta garša var tikt aizsargāta ar autortiesībām? VIKTORIJA SOŅECA, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāja

TIESU PRAKSE 

Darba uzteikums pārejošas darbnespējas dēļ.
2018. gada spriedumu motīvu daļu atziņas. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

PUBLISKIE IEPIRKUMI

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi publisko iepirkumu lietās. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

JURIDISKIE JAUNUMI 

Būs jāveido iekšējā trauksmes celšanas sistēma. 
Brexit termiņš strauji tuvojas
 

 

LASĪT ŽURNĀLU ELEKTRONISKI ŠEIT

ABONĒT ŽURNĀLU VAR ŠEIT