Nr. 1, JANVĀRIS 2019

NUMURA INTERVIJA

Autortiesību reforma ietekmēs digitālo vidi. Saruna ar ANDRI TAURIŅU, zvērinātu advokātu, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN intelektuālā īpašuma tiesību speciālistu

JURISTA PADOMS

Cik pašsaprotama ir „parasti veicamās komercdarbības” koncepcija? MARIJA BERDOVA, zvērinātu advokātu biroja COBALT zvērināta advokāta palīdze

Kā izslēgt nelojālu dalībnieku no sabiedrības ar ierobežotu atbildību. AIVARS LOŠMANIS, Dr.iur., zvērinātu advokātu biroja VILGERTS partneris, zvērināts advokāts

Kas ir actio pauliana prasība, un kur tā ir ceļama, ja iesaistītas vairākas dalībvalstis? VIKTORIJA SOŅECA, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāja

Par praktiskiem risinājumiem parādu atgūšanā pārrobežu lietā. DACE VĀRNA, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriste

Jaunākās izmaiņas darba tiesisko attiecību regulējumā. IVETA CEPLE, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs ELLEX KĻAVIŅŠ

Nosacījumi preču vai pakalpojumu loteriju organizēšanā pēc loterijas atļaujas saņemšanas. EVITA JAKSONE, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas Licencēšanas nodaļas vadītāja

Šķīrējtiesas klauzula komerclīgumos ar ārzemju partneriem – kas jāņem vērā? VERNERS SKRASTIŅŠ, zvērinātu advokātu biroja SKRASTIŅŠ UN DZENIS vecākais partneris, ALEKSANDRS KOGUCS, zvērinātu advokātu biroja SKRASTIŅŠ UN DZENIS vecākais jurists

Jauna kārtība disciplinārsodu apstrīdēšanā. MĀRIS SIMULIS, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN jurists

Datu aizsardzības regulas izaicinājums blokķēdei. SANITA PĒTERSONE, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vecākā juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste

TIESU PRAKSE

Mobilo darbinieku darba laika tiesiskais regulējums. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

 

LASĪT ŽURNĀLU ELEKTRONISKI ŠEIT

ABONĒT ŽURNĀLU VAR ŠEIT