NR. 12, DECEMBRIS 2017

NUMURA INTERVIJA

Lai darbotos kā Šveices pulkstenis. Saruna ar zvērinātu advokātu JĀNI LAGZDIŅU, zvērinātu advokātu biroja PricewaterhouseCoopers Legal vadītāju

JURISTA PADOMS

Zaudējumu atlīdzība par konkurences tiesību pārkāpumu. LĪNA LAZDIŅA, zvērināta advokāta palīdze, KPMG Zvērinātu advokātu birojs

Kā ziņot par konkurences pārkāpumu?

Vai lēmums par dividenžu atstāšanu sabiedrības rīcībā tiešām nav spēkā? JĀNIS GAVARS, zvērinātu advokātu biroja PricewaterhouseCoopers Legal jurists

Dividenžu, to izmaksu un nodokļu piemērošanas regulējums no 2018. gada 1. janvāra

Kam pievērst uzmanību, lasot līgumu.  KARĪNA OZERSKA, juriste, K. Ozerskas juridiskā prakse

ATBILD JURISTS

Atbildes uz lasītāju jautājumiem darba tiesisko attiecību jomā. GITA OŠKĀJA, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs A. Kazačkovs un partneri

TIESU PRAKSE

Tiesu prakses atziņas publiskajos iepirkumos. 1. turpinājums. Sākumu sk. 2017. gada novembra numurā. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2017. gadā. 6. turpinājums. Sākumu sk. 2017. gada jūlija – novembra numuros. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

JURIDISKĀS ZIŅAS

Izstrādātas vadlīnijas par atsevišķiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumiem

Stiprinās patērētāju aizsardzību pret krāpniekiem

Apkopota tiesu prakse patērētāju tiesību aizsardzības jomā

Aktualizēts tiesu prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās